ที่ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (พระธรรมราชา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายมนัส พุทธรักษ์ ตัวแทนเกษตรอำเภอหนองเสือ  พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอหนองเสือ และ เกษตรกรอำเภอหนองเสือกว่า 100 คนที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำของชลประทานที่ระบายน้ำดีออกไปผลักดันน้ำเค็มจนเกษตรกรทั้งอำเภอหนองเสือขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรสุดทนรวมตัวเดินทางมาเรียกร้องและกดดันให้ชลประทานแก้ไขการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอหนองเสือภายหลังจากน้ำในคลองชลประทานตั้งแต่คลองชลประทานที่7-คลองชลประทานที่14 แห้งขอดจนไม่สามารถสูบน้ำมาทำการเกษตรได้

โดยนายมนัส พุทธรักษ์ ตัวแทนเกษตรอำเภอหนองเสือ  กล่าวว่าเกษตรกรทั้งหมดในอำเภอหนองเสือต่างตกใจที่น้ำภายในคลองชลประทานทั้งหมดในอำเภอหนองเสือเกิดลดฮวบอย่างน่าตกใจซึ่งบางคลองชาวบ้านสามารถเดินข้ามคลองได้ จนเกษตรกรหวั่นวิตกว่าจะไม่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรกรรมได้ซึ่งทราบข่าวว่าทางชลประทานได้มีการเปิดประตูน้ำทุกบาน เพื่อนำน้ำดีไปผลักดันน้ำเค็มที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งหากจากนี้ภายใน2-3วัน หากไม่มีการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ น้ำต้องแห้งหมดคลองอย่างแน่นอน วันนี้จึงเดินทางมาให้ชลประทานแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสุริยา ธรรมธารา สจ.เขต1 หนองเสือกล่าวว่า ตนในฐานะตัวแทนท้องถิ่นในอำเภอหนองเสือ และเป็นตัวแทนเกษตรกรได้เดินทางมาเรียกร้องให้ชลประทานดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งภายในการประชุมหารือกันนั้นทางชลประทานได้รับปากเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมว่าภายใน 2-3 วันนี้จะมีการผันน้ำมาช่วยเหลือ ซึ่งหากภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ระดับน้ำภายในคลองชลประทานยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตยเองพร้อมเกษตรกรภายในอำเภอหนองเสือ จะเดินทางมากดดันและเรียกร้องเรื่องดังกล่าวนี้อีกครั้งต่อไป

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.ปทุมธานี