ที่มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง คลินิกการแพทย์แผนไทย ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนและเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งชมรมทหารผ่านศึกจังหวัดปทุมธานี โดยมีสมาชิกทหารผ่านศึกจังหวัดปทุมธานี จำนวน 360 ท่าน

บรรยากาศในวันนี้ได้มีการประชุมสมาชิกทหารผ่านศึกจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1 และได้มีการเลือกตั้งประธานชมรมทหารผ่านศึกจังหวัดปทุมธานีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคือ พันโทชลอ แก้วสถิตย์ โดยที่ตั้งชมรมฯ เลขที่ 119/334 หมู่ 1 หมู่บ้านนฤมลวิลล่า3 คลอง9 ตำบลบึงสนั่น อำเภออัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี ความเสียสละในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ได้ทราบข้อมูลจาก พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี ว่าทหารผ่านศึกในจังหวัดปทุมธานีนั้นมีจำนวนเยอะ ควรที่จะตั้งเป็นชมรมฯขึ้นมา เพื่อที่สมาชิกจะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันได้ มีงานที่สามารถช่วยเหลือกัน พึ่งพากัน รวมถึงการหาเงินเข้าชมรมฯ เพื่อเป็นงบประมาณช่วยเหลือสมาชิกที่ด้อยโอกาส โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเงินเหล่านั้น เมื่อมีสมาชิกเจ็บไข้ป่วย ก็จะมีสวัดิการช่วยเหลือ อันดับแรกฝากท่านประธานชมรมฯและคณะกรรมการ คือเรื่องไข้หวัดใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานีกำลังระบาดเป็นอันดับหนึ่งในพื้นที่เขตสาธารณสุขเขต 4 โดยทาง อบจ.ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ฉีดให้ประชาชนฟรี หากไปฉีดที่โรงพยาบาลเอกชนก็ต้องเสียเงินกว่า 2,000 บาท โดยเริ่มฉีดให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปทุมธานี โดยฉีดที่ รพ.สต.ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ในส่วนพี่น้องทหารผ่านศึกและครอบครัวของท่านนั้นที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดปทุมธานีสามารถติดต่อขอรับการฉีดได้ทันที

พันโทชลอ แก้วสถิตย์ ประธานชมรมทหารผ่านศึกจังหวัดปทุมธานี คนแรกกล่าวว่า ผมเคยดำรงตำแหน่งเป็นทหารฝ่ายการข่าว กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ , เป็นผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน , เป็นทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ 904 ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการทหารออกมา สำหรับพี่น้องและเพื่อนทหารผ่านศึกที่มีปัญหาต่างๆ สามารถปรึกษาทางคณะกรรมการทั้ง 7 อำเภอได้ โดยเฉพาะท่านที่จะทำบัตรสมาชิกชมรมทหารผ่านศึกจังหวัดปทุมธานีในวันนี้ และฝากพี่น้องทุกอำเภอระวังและป้องกันโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ตามที่ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวไว้ และฝากบอกต่อให้พี่น้องในอำเภอเราไปฉีดวัคซีนกัน ตัวผมเองไปฉีดที่โรงพยาบาลมาแล้วเสียค่าใช้จ่ายไป 2,000 กว่าบาทต่อ 1 เข็ม โอกาสหน้านัดพบปะกันใหม่.


ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี