ปฏิบัติการเชิงรุกของกรมฝนหลวง
ทั้งที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แพร่
เน้อ จะบอกฮื่อ
รายการ ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ

ทางช่อง 5 วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 13.15 น.