บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่มีผลชัดแล้วกับคลินิกกายภาพบำบัดของเอกชนที่อ.เมืองและคลินิกทันตกรรมที่อ.โนนสังจ.หนองบัวลำภูนะจะบอกให้