สีสันเมืองไทย
ตอน น้ำตกห้วยแก้วสายน้ำตกเล็กๆแต่มากมนต์ขลังมีความหลังฝังใจได้น้ำเย็นฉ่ำชื่นฤทัยมาจากดอยสุเทพชนทุกชาติจึงมาเสพความสุขจากธรรมชาติที่นี่กันได้ตลอดเวลา ณ ตีนดอยสุเทพเมืองเจียงใหม่เน้อจาบอกฮื่อ
ทางช่อง MCOT HD 30 วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.30 -11.00 น.