นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา ทีมงานกองช่าง อบจ.ฉะเชิงเทรา นำโดยผอ.เลอสรรค์ ปรางเพชร ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจตรวจดูความเสียหายบริเวณคอสะพาน สายฉช.3014 บ้านหนามแดง-บ้านคลองประเวศบุรีรมย์ ข้ามคลองวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ฝั่งฉะเชิงเทรา ทางลัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ ซึ่งเกิดความชำรุดเสียหายบริเวณคอสะพานทรุดตัว หวั่นผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปลอดภัย โดยมีนายสุกัณฑ์ โสรัจจกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมนฑล นฤภัย รองอบต.คลองเปร็ง นายสังวร ยงปรึกษารองนายก อบต.คลองเปร็ง นายสมพงษ์ ดิษฐศิริ ประธานสภา อบต.คลองเปร็ง รวมไปถึงผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองเปร็ง ร่วมสำรวจความเสียหาย และให้กำลังใจทีมงานด้วย

 โดยนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้กล่าวกับสื่อมวลชน พร้อมให้ข้อมูลว่า ถนนสายบ้านหนามแดง-บ้านคลองประเวศบุรีรมย์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉช.ถ.1-0002) รับถ่ายโอนมาจากทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 ระยะทาง 13.500 กิโลเมตร ตั้งแต่ได้รับการถ่ายโอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการซ่อมแซมดังกล่าวไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อปี 2565 แต่เนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นทางลัด เชื่อมกันระหว่าง 4 ตำบล 2 จังหวัด นั่นคือตำบลหนามแดง ตำบลคลองหลวงแพ่ง ตำบลคลองอุดมชลจร และตำบลคลองเปร็ง เชื่อมระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังกรุงเทพมหานคร และถนนบางนาตราดได้ ในพื้นที่เป็นพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ทำให้ในทุกๆวัน ถนนสายดังกล่าวมีการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง และมีรถบรรทุกวิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก 

   จากปัญหาความเสียหายบริเวณสะพานข้ามคลองวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ฝั่งฉะเชิงเทรา เกิดความชำรุดในครั้งนี้ กระผมนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอเรียนแจ้งมายังพี่น้องประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ทราบว่า ในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดของโครงการถนนสายดังกล่าว เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของกลุ่มภาคตะวันออก 1 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง/กรมผ่านกลุ่มจังหวัดไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 วงเงิน 67,944,000 บาท แต่ยังไม่ได้งบประมาณมา ถ้าได้มาก็จะดำเนินการสร้างใหม่ทันที

และล่าสุดจากปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับแจ้งประชาชน และจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปร็ง ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปร็ง ได้นำยางมะตอยสำเร็จรูป นำไปซ่อมแซมบริเวณคอสะพาน เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว แต่ด้วยการคมนาคมที่หนาแน่น รถบรรทุก วิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก ทำให้การซ่อมแซม ไม่ค่อยเป็นผล

 การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้สำรวจความเสียหายด้วยตนเองแล้ว พร้อมได้สั่งการให้นายเลอสรรค์ ปรางเพ็ชร ผู้อำนวยการกองช่างอบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการสำรวจวัดระยะและดำเนินการประเมินสถานการณ์ในวันนี้เลย โดยให้เทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพานและใช้ปูนอัดแน่นในคอสะพานให้เต็มรูปแบบเพื่อไม่ให้มีการทรุดตัว ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 45 วัน การซ่อมแซมบริเวณเชิงลาดคอสะพาน จะมีขนาดกว้าง 12.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.30 เมตร โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการเร่งด่วน และต้องขออภัยผู้สัญจรไปมาอาจจะเกิดความไม่สะดวกในการใช้รถใช้ถนนเพราะต้องปิดเส้นทางช่องทางหนึ่งในการดำเนินการก่อสร้าง…/