พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือดทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2567 ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย หอประชุมอำเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาสและ หอประชุมอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และ ผู้เข้ารับการตรวจเลือกในพื้นที่ โดยภาพรวมบรรยากาศการตรวจเลือกทหารฯมีชายไทยที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงคึกคัก แม้จะอยู่ในช่วงของการถือศีลอด 10 วันสุดท้าย บรรดาผู้ปกครองและญาติมาคอยให้กำลังใจบุตรหลานที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารฯเป็นจำนวนมากท่ามกลางอากาศที่ร้อน โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับญาติที่มาให้กำลังใจยังหน่วยตรวจเลือกฯ เพื่ออำนวยความสะดวก

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ได้เน้นย้ำถึงกระบวนการขั้นตอนการตรวจเลือกทหารฯ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกขั้นตอน ตามระเบียบที่กำหนด มีความโปร่งใสและยุติธรรม หากตรวจพบการทุจริตจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด พร้อมกำชับให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาตรวจเลือกทหารฯ รวมถึงการอำนวยความสะดวกดูแล ญาติ และผู้ปกครองครอบครัวที่มาคอยให้กำลังใจ ด้วยการจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงของการถือศีลอด 10 สุดท้ายของเดือนรอมฎอน ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ ให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแล และอำนวยความสะดวก ควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง และบริเวณรอบหน่วยตรวจเลือกทหารฯ

โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ได้ พบปะให้กำลังใจผู้ เข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ พร้อมได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับชายไทย ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกและครอบครัวผู้ปกครองที่เดินทางมายังหน่วยตรวจเลือกทหารฯ ให้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเมื่อสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกเข้ามารับใช้ชาติ พร้อมได้ให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองว่าเมื่อลูกหลานของ ก้าวเข้าสู่รั้วทหาร ทางกองทัพบกจะดูแลลูกหลานท่านเป็นอย่างดี ขอให้ไว้วางใจว่าลูกหลานของท่านจะได้รับการดูแลพร้อมฝึกระเบียบวินัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุกด้าน ควบคู่กับโอกาสในการต่อยอดเพื่อสอบเข้ารับราชการทหารในอนาคตอีกด้วย

สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2567  มีกำหนดการในช่วง 1 – 12 เม.ย.2667 โดยชายไทยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกปีนี้คือผู้มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ที่เกิดปี 2546 กับ ผู้ที่เกิดระหว่างปี 2538 – 2545 หรือ อายุ 22-29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก โดยผู้เข้ารับการตรวจเลือกทุกคน จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก หรือ สด.43 จากประธานกรรมการตรวจเลือกเท่านั้น  สำหรับนิสิตนักศึกษานักเรียนที่อยู่ระหว่างการศึกษาจะได้รับการผ่อนผันตามกฎกระทรวง โดยในปีนี้กองทัพบกตั้งเป้าเปิดรับทหารทั้งหมดทั่วประเทศ จำนวน 89,000 นาย ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสัสดีทั่วประเทศ

@chaijexu

นราธิวาส แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารฯ ในพื้นที่ จชต

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

ภาพ-ข่าว/ซาการียา ผู้สื่อข่าว จ.นราธิวาส