จากกรณีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ ล่วงละเมิด ทางเพศเณรวัย 13 ปี ที่บวช ภาคฤดูร้อนให้เงินเณรครั้งละ 1,000 บาทผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ถึงความเหมาะสมหรือไม่

พระพยอม กล่าวว่าพระอุปัชฌาย์ท่านบวชใครก็ตาม ท่านจะสอน ผม ขน เล็บ ฟัน หนังเป็นกรรมฐานทั้ง 5 อย่างไว้สู้กับความกระสันและความกำหนัดความอยากเจ้าอาวาสองค์นี้แสดงว่าลืมที่พระอุปัชฌาย์สอนจึงได้ล่วงละเมิด คงต้องโดนจับสึกแน่นอนเพราะหลักฐานที่เณรอ้างอิงเณรคงไม่ใส่ร้ายเจ้าอาวาส อยู่ที่ทางเจ้าอาวาสจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเรื่องนี้จะมีเกือบทุกปีช่วงบวชเณรภาคฤดูร้อนส่วนใหญ่จะเป็นพระลูกวัดตัวเจ้าอาวาสทำ พฤติกรรมแบบนี้มีน้อยส่วนใหญ่จะเป็นพี่เลี้ยงเณรที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ใฝ่ต่ำมีพฤติกรรมเลวทรามจนหมดสภาพความเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นวัดต่างๆที่บวชเณรต้องระวังพระที่เลี้ยงที่จะอ้างไปดูแล ถึงที่นอนตอนดึก อาตมาเคยบวชให้เณรจำนวนมาก ตอนไปดูแลต้องไปดูว่าขาออกนอกมุ้งไหมจะโดนยุงกัดหรือเปล่า ช่วยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับเณรไม่ใช่ไปดูแลเพื่อความกำหนัดความกระสัน ชนิดที่เรียกว่าไม่มีห้ามใจไม่มีธรรมะในการข่มใจ ทำใจเรื่องไฝ่ต่ำไม่ได้คงต้องปล่อยให้เป็นเพศฆราวาสบวชเป็นพระต่อไปคงไม่เหมาะ

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี