ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเมื่อเวลา 16.30 น.  เกิดมีลมกระโชกแรงทำให้ หลังคาศาลาการเปรียญ วัดรังงาม หมู่ที่ 9 ตำบลพระนอน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์

ได้รับความเสียหาย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31  ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย ร่วมกับ กำนัน/องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน และ เจ้าอาวสวัดรังงาม ตลอดจนพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป