ที่อาคารพลาซ่า​ ถนนอินใจมี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองรองที่มีศักยภาพ มีจุดแข็งเรื่องสินค้าภาคการเกษตโดยเฉพาะทุเรียนหลง-หลินลับแล ได้รับสมญานามว่า “อุตรดิตถ์เมืองมหัศจรรย์ผลไม้ CITY OF FRUIT” มีความหลากหลายของ ผลไม้ตามฤดูกาลหาทานได้ตลอดปี มีความน่าสนใจในเสน่ห์3 วัฒนธรรม ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง รวมถึงเป็นเมืองประวัติศาตร์ของพระยาพิชัยดาบหักที่ผู้คนเคารพนับถือ

ซึ่งมี​ นายอนันต์​ สีแดง​ ผอ.ททท.สำนักงานแพร่​ /รักษาการหัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าทีาศูนย์​ประสานงานการท่องเที่ยวให้การต้อนรับในการเปิดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ พันธมิตร ชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ให้ทราบถึงสาขาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ในภาคเหนืออย่างเป็นทางการ ตลอดทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงาน ททท. ที่พร้อมจะปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตร และการบูรณาการในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ (Vision)พ.ศ. 2566-2570 “ททท.เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน”

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่-อุตรดิตถ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเสริมว่า ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ อาคารราชภัฎอุตรดิตถ์พลาซ่า เลขที่ 27 ชั้น 1 (ติดกับร้านกาแฟอเมซอน ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการ 08.30 -16.30 น. ได้ดำเนินการตามแผนงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงาน องค์กร สมาคม ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในปีงบประมาณ 2567 ททท.เร่งสร้างการรับรู้เชิงพื้นที่ “อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี 356 วัน” ได้จัดทำโครงการ Uttaradit Fit & Firmและ Amazing เมืองรองเที่ยวอุตรดิตถ์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางในพื้นที่ผ่านแคมเปญการตลาดเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าประสบการณ์ท่องเที่ยว ให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดการเดินทางและเกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนหมายเลขโทรศัพท์​ของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 055 479824  tatuttaradit@gmail.com

ณัฐวัฒน์​  ราช​ประสิทธิ์​  ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​