วัดพระธรรมกายโอซาก้า เขตอาซาฮิ จังหวัดโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีตักบาตรพระ โดยมีพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย และผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโอซาก้า รวม 11 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญ มีสาธุชนทั้งชาวไทย และชาวท้องถิ่นร่วมพิธี ทามกลางดอกซากุระเบ่งบาน ณ สวนซากุระโนมิยะ เคมะบาชิ วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวว่า วัดพระธรรมกายโอซาก้า ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยปีนี้ครบ 24 ปีแล้ว ซึ่งได้จัดพิธีตักบาตรกลางสวนซากุระมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูซากุระผลิบาน สาธุชนที่มาร่วมพิธีตักบาตรทั้งชาวไทยและญี่ปุ่น ก็ได้สั่งสมบุญทั้งทาน ศีล ภาวนา ด้วยความปลื้มปีติกันตลอดพิธี และในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 ก็จะมีพิธีทอดผ้าฉลองวัด 24 ปี วัดพระธรรมกายโอซาก้า อีกด้วย