ที่สะพานหิน ริมคลองท่าแซะ ม.1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ (นายกโต้ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและ นายสันต์ แซ่ตั้ง ส.ส.เขต 2 จ.ชุมพร ได้มอบหมายให้ นายวิรัญ ชูกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สจ.เขตอำเภอท่าแซะ เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์ตำบลสองพี่น้อง โดยมี นายปรีชา มีสุวรรณ นายก อบต.สองพี่น้อง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น นายหนูไกร วงธรรม กำนันตำบลสองพี่น้อง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร และประชาชนร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

นายปรีชา กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ ชาวสองพี่น้องได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม ฝังลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นวันครอบครัว โดยในวันที่ 13 เมษายน รัฐบาล ได้กำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วย คณะกรรมการจัดงาน จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยขบวนแห่งานสงกรานต์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมรื่นเริงเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย

นายวิรัญ กล่าวว่า ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มีการเล่นสาดน้ำสนุกสนานรื่นเริง สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ขอให้ทุกท่านได้ให้ความสำคัญโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว จึงมีนโยบายส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ให้อยู่คู่พี่น้องชาวชุมพร โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสนุกสนานรื่นเริง ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรอีกทางหนึ่ง  //

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ชุมพร