ที่ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วย นายพงศ์ธสิษฐ์  ปิจนันท์ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  หน.สนง.ปภฺจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2567 เป็นช่วงรณรงค์เข้มข้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้หัวข้อรณรงค์“ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อขับเคลื่อน มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนกิจกรรมขบวนรณรงค์ในวันนี้ ได้ร่วมบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ข่าว-ภาพ/วิชัย ต่อเชืัอ จ.ฉะเชิงเทรา