ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตีก๋องปู่จานครลำปาง ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 20 ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2567 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง วัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีฯ

จังหวัดลำปางโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  สมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง  สภาวัฒนธรรม 13  อำเภอ เครือข่ายก๋องปู่จา 13  อำเภอ ร่วมกับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)  กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปางในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีตีก๋องปู่จา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป.

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร/ลำปาง