ข้าวดีดตายแน่ฟางข้าวย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแน่ใช้อีกาฆ่าข้าวดีดหมักแช่ในนาแค่7-10วันนะจะบอกให้