ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่    ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต3 เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายปรีชา ใจเย็น นายปรีชา ใจเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูงกล่าวรายงาน ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคึก

ทั้งนี้ นายปรีชาฯกล่าวว่า “โครงการเดิน – วิ่ง การกุศล รัน ฟอร์ ไลฟ์ 2024” ก้าวต่อชีวิตในครั้งนี้เพื่อหาเงินสมทบทุนในการจัดซื้อรถกู้ชีพ – กู้ภัย เพื่อใช้ในการให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า  โดยให้บริการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูงและพื้นที่ใกล้เคียงมีพื้นที่รับผิดชอบ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร อนึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลประชาชนทั่วไปและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันออกกำลังกายซึ่งทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงร่วมไปถึงได้ทำบุญและทำกิจกรรมร่วมกัน…

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้ร่วมเดิน – วิ่ง ประมาณ 1,000 คน ระยะทางในการวิ่ง 5.7 กิโลเมตร โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะสมทบทุนในการจัดซื้อรถกู้ชีพ – กู้ภัย ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และต้องขอขอบคุณทุกท่านและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นายปรีชาฯกล่าว…..

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน