สงกรานต์ปีนี้ตรงกับเสาร์5อ.ไพโรจน์ชี้ว่าเป็นมหามงคลยิ่งนักถือเป็นวันธงชัยทำอะไรก็ดีไปหมดร้อยวันพันปีจึงจะมีสักครั้งนะจะบอกให้