พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/65 พร้อมด้วย ชป.กร.ประจำอำเภอ (ชุดที่ 2) และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 แจกจ่ายน้ำสะอาด จำนวน 6,000 ลิตร สำหรับอุปโภคบริโภคและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ภัยแล้งให้กับ สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจังหวัดลำปาง มีที่ตั้งอยู่บนดอยพระบาท ต.พระบาท จว.ลำปาง  ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ อีกทัังพื่อเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้กรณีฉุกเฉินหากเกิดไฟป่าลุกลามใกล้บริเวณที่ตั้งอันจะช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ขอให้พี่น้องประชาชนได้บริหารจัดการและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สำรองน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้เพียงพอรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง แต่หากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 โทร.054-225941 ต่อ 7231