นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ได้เยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าและสินค้าในโครงการพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   มีผ้าลายสก็อตลายดี จากกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย, ผ้าขาวม้าและผลิตภัณฑ์งานปัก จากกลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ (ต้นฝ้าย), กั๊กสุดนุ่มนิ่ม JaoJiang-จาวเจียง, ผ้าขาวม้าและผลิตภัณฑ์งานปักขริทร์ ผ้าฝ้ายใยกัญชง อ.สันกำแพง มีชุดเดรสชาวเขาประยุกต์ จากบัวคำผ้าไทย, วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง, กระเป๋าผ้ากัญชงตกแต่งงานปักมือลวดลายอักษร Ninechaidee (นายใจดี), ผ้าทอเงี้ยวก้นหม่น ของกลุ่มทอผ้าบ้านปางม่วง, ผ้า eco-print กลุ่มคนเมืองแกนย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ (พฤกษา อาภรณ์), ชุดชนเผ่าลาหู่ ของกลุ่มทอผ้าสตรีบ้านห้วยตาด, ผ้าฝ้ายปักมือ สไบทอง, ย่ามทอมือม้ง/กระเป๋าโทรศัพท์ปักมือม้ง RMY SHOP HANDMADE และย่ามม้งปักลาย กลุ่มทำกระเป๋าเสริมมูลค่าด้วยงานปักประดิษฐ์

โดย นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจทุกงานฝีมือของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผ้าสีจากใยกัญชง ที่เป็นสีธรรมชาติ (สี off white) ซึ่งน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของตลาดต่างประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี ตั้งใจจะนำสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนไปเปิดตลาดที่ประเทศอิตาลีในเดือน พฤษภาคม 2567 นี้ และอีกสิ่งหนึ่งที่ นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจ คือ  แผ่นแปะที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเพื่อลดไข้ ที่ทำจากใบฮ่อมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนา มีสรรพคุณช่วยลดไข้  ใบฮ่อม มีราคากิโลกรัมละ 300-400 บาท หากได้รับการพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นเจลลดไข้ได้ด้วย น่าจะเพิ่มมูลค่าได้อีก

ซึ่งนายกรัฐมนตรี จะช่วยโปรโมทงานฝีมือสวย ๆ และผลิตภัณฑ์ดี ๆ ของพี่น้องทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คุณค่าและภูมิปัญญา รวมถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถจัดจำหน่ายในต่างประเทศได้

ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้ชม ปฏิบัติการตักน้ำดับไฟป่าภายใน บริเวณสันเขื่อน ครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ด้วย