สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) รวมพลังความรักความสามัคคี ร่วมใจกันจัดงานคืนเหย้า “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” นิสิตเก่าและปัจจุบัน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพู รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 สืบสู่รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยชาวจุฬาฯ ร่วมเทิดพระเกียรติด้วยความพร้อมใจกัน ภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่นไปด้วยความรักความสามัคคี ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chula_67-2.md.jpeg

ในปีนี้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) นำโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ประธานการจัดงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2567 ได้รวมพลังชาวพระเกี้ยว แสดงความรักความสามัคคี พร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพู จัดงานคืนเหย้า “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักที่นำมาจากวรรคทองของบทเพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” ในท่อน “ขอทูนขอเทิดพระนามไท พระคุณแนบไว้นิรันดร” ให้ชาวจุฬาฯ หวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 สืบสู่รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยชาวจุฬาฯ ร่วมเทิดพระเกียรติด้วยความพร้อมใจกัน

Chula_67-4.md.jpeg

กิจกรรมในช่วงเย็นเป็นการแสดงจากผู้แทนนิสิตเก่าและปัจจุบัน เริ่มต้นด้วยการแสดง “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” การแสดงจากผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 50 ปี (CU16) และรุ่น 51 ปี (CU17) การมอบธงสัญลักษณ์การเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 50 ปี จากผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 50 ปี (CU16) สู่ผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 51 ปี (CU17) การแสดง 3 เจเนอเรชัน ของชาวจุฬาฯ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน

Chula_67-3.md.jpeg

พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ “จุฬาฯ ถ้วน ล้วนถวายพระพร” เป็นการขับร้องบทเพลงและบทกวีเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” และการเชิญธงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธงสโมสรนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ธงคณะต่าง ๆ ขึ้นประจำบนเวทีอีกด้วย

Chula_67-5.md.jpeg

นอกจากนิสิตเก่า-นิสิตปัจจุบันแล้ว ยังมีเหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง และพิธีกร ที่มาสร้างความสนุกสนาน และได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงสนุก ๆ จาก CU Band และการรวมตัวของ CU Cheerleader นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ รวมไปถึงซุ้มอาหารมากมายกว่า 50 ซุ้ม

Chula_67-6.md.jpeg
  งานนี้ ชาวจุฬาฯ ที่เข้าร่วมงาน “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” นอกจากได้รับเสื้องานที่ระลึก Limited Edition แล้วยังได้รับหนังสือ “มหาวิทยาลัย” สูจิบัตรงานอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นที่ระลึกถึง สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย แหล่งเสริมสร้าง บ่มเพาะนิสิต แหล่งหล่อหลอมพลังความรู้รักสามัคคี ความเป็นพี่เป็นน้อง ความมีน้ำใจไมตรี เพื่อเป็นบัณฑิตออกไปรับใช้บ้านเมืองเป็นระยะเวลาถึง 107 ปี และร่วมสืบสานประเพณีแห่งความผูกพันรักใคร่ ที่จะเสริมให้ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินผู้รับใช้สังคมนิรันดร
Chula_67-1.th.jpeg Chula_67-2.th.jpeg Chula_67-3.th.jpeg Chula_67-4.th.jpeg Chula_67-5.th.jpeg Chula_67-6.th.jpeg Chula_67-7.th.jpeg Chula_67-8.th.jpeg