พลตรี วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 3/66 ,  จิตอาสาพระราชทานของหน่วย และ รด.จิตอาสาพระราชทาน  ร่วมกับกองพลทหารม้าที่ 1

พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 30 มกราคม 2567  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์