ที่ ห้องประชุมวรลาโภ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวระชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ให้แก่นางสาวอารียา หนองสูง หรือ น้องท็อป(นามสมมุติ) อายุ 24 ปี ซึ่งศึกษาจบปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อโอกาสในการทำงาน โดยได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และจะยึดมั่นใน 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี นายปฐมพงษ์  ทองวิธิ ปลัดอำเภองานทะเบียนอำเภอศรีเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพิทยา  ชำนาญเนียม ปลัดอาวุโสฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนปลัดจังหวัดหนองคาย ผู้ใหญ่บ้าน มารดา และญาติพี่น้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ นางสาวอารียา  หนองสูง เป็นบุตรของคนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่มานาน ซึ่งครอบคลุมชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอศรีเชียงใหม่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักฐาน และพยานบุคคลแล้วพบว่า นางสาวอารียา หนองสูง มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเกณฑ์การขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองฯ และสำนักทะเบียนอำเภอศรีเชียงใหม่ ได้รวบรวมหลักฐานเอกสาร คำขอรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พิจารณาอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยแก่ผู้ยื่นคำขอ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้อนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย ต่อมาสำนักทะเบียนกลางได้มีหนังสือที่ มท 1309.8/2048 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เรื่อง การกำหนดเลขประจำตัวประชาชน ให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองฯ แจ้งนายทะเบียนอำเภอศรีเชียงใหม่ว่า สำนักทะเบียนกลางได้กำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคล  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยให้แก่ผู้ขอราย นางสาวอารียา หนองสูง เป็นผู้มีสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) สำนักทะเบียนอำเภอศรีเชียงใหม่ได้ดำเนินการเพิ่มชื่อ นางสาวอารียา หนองสูง เข้าในทะเบียนบ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และยังเป็นบุคคลที่ 2 ของจังหวัดหนองคาย ที่ได้รับสัญชาติไทย

น้องท็อป กล่าวด้วยความดีใจสีหน้ายิ้มแย้มว่า รู้สึกดีใจมากเพราะรอมานานถึง 20 ปี วันนี้ได้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ทำอะไรก็ไม่สะดวก เพราะว่าเราไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ จะเรียนต่อก็ต้องให้ ผอ.โรงเรียนทำหนังสือฝากเข้าเรียน สิทธิทางสังคมก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นเขา รวมทั้งทุนการศึกษา ต้องทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนให้จบ ป.ตรี ใช้ชีวิตก็ลำบาก แค่อยากทำงานพาสทามบางทีก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีเอกสารอะไร  งานที่ได้ทำก็ต้องหนักกว่าคนอื่น ซึ่งตอนนี้มีงานทำแล้วแต่ไม่ตรงกับสายงานที่ได้เรียนจบมา แต่ต่อไปนี้หลังที่ได้บัตรประชนแล้วก็จะไปสมัครงานที่ได้เรียนมาโดยตรง

ด้านนางสาวสมศรี  จันดาหาร  อายุ 57 ปี เพื่อนบ้านที่ดูแลน้องท็อปมาตั้งแต่ยังเล็กๆ กล่าวว่า น้องท็อปเป็นเด็กนิสัยดี ว่านอนสอนง่าย ซึ่งตนได้เลี้ยงคู่กับลูกสาวตนมาตั้งแต่ยังเล็กๆ และโตมาด้วยกัน อยากให้ทำบัตรประชาชา เพราะแม่ของน้องท็อปไม่มีหลักฐานอะไร ตอนที่คลอดน้องท็อป ตนมาช้าเลยต้องเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติ  น้องท็อปเป็นคนนิสัยดี ขยัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และตั้งใจเรียนสอบได้อันดับ 1 ตลอด ตั้งแต่อนุบาลจนถึง ป.6 จะขอทุนอะไรก็ไม่ได้ต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนอย่างเดียว เพราะทางครอบครัวก็ไม่มีอะไรช่วยเหลือได้ ต้องสู้หารายได้อย่างเดียว สู้ชีวิตสุดๆ ทำอะไรได้มีคนจ้างก็ต้องทำ วันนี้ตนดีใจมากที่สุดๆ ก็ไม่คิดว่าน้องท็อปจะได้มีวันนี้ กราบขอบพระคุณทุกส่วนราชการในการช่วยเหลือให้น้องท็อปได้สัญชาติไทย/

ภาพ-ข่าว นายพันธลภ  แสงทอง-อภิชาติ  -จังหวัดหนองคาย