ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้านชำรุด ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

โดยแจกจ่ายน้ำให้กับ 3 ครอบครัว ในพื้นที่ บ้านดอนมูล หมู่ 13 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในห้วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส