พันเอก  เสมอ  แจ่มใส รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร (ฝ่ายทหาร) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์/สร้างการตระหนักรู้ รณรงค์งดการเผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตรก่อนการเพาะปลูกพืช/พื้นที่ภายในชุมชน

เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับญาติของผู้ที่มาคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดบ่อสามแสน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร