กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ติดตามกันขับเคลื่อนงานของส่วนราชการและหน่วยงาน ในการแก้ไขป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 โดย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

นายปิยะ ภิญโญ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง  และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำเสวียน เพื่อใช้ในการเก็บเศษวัสดุทางธรรมชาติที่อาจเป็นเชื้อไฟ ในการเกิดไฟป่า และเมื่อย่อยสลายสามารถนำมาเป็นปุ๋ยอินทรีได้ (ชิงเก็บ ลดเผา) ณ บ้านหนองกอง หมู่ 10 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร