ผู้สื่อข่าวรายงาน”  เช้านี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประชาชนที่เข้ารับ การรักษาต่างพากัน ถือบัตรประชาชน ของตนเอง เข้ารับสิทธิ์ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับบริการ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันตัวตน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว คอยให้บริการและให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกด้วยการโหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อม และเข้าไปกดสมัครยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนก่อนนำไปใช้บริการที่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน

สำหรับการเปิดขั้นตอนการดำเนินนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ 1.พัฒนาระบบบันทึกข้อมูล ทั้งจาก รพ.รัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นอกสังกัด สธ. รพ.เอกชน รพ.สต. คลินิก ร้านยา 2.พัฒนาระบบยืนยันตัวตน ทั้งการยืนยันตัวตนผู้รับบริการ เช่นดิจิทัลไอดี ยืนยันตัวตนผู้ให้บริการ การตรวจสอบสิทธิ การยืนยันเข้ารับบริการ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันตัวตนคนต่างด้าว 3.พัฒนาระบบการทำงาน เช่น ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ สมุดสุขภาพประชาชน ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล การนัดหมายออนไลน์ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เป็นต้น 4.การพัฒนาระบบเชื่อมต่อประชาชน ทั้งการผ่าน LINE OA และ Application เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งมั่นใจความปลอดภัยด้านไซเบอร์ แม้ว่าการให้บริการบัตรทองแบบใหม่จะทำผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด แต่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยข้อมูลทั้งหมดของผู้ป่วยจะเก็บเป็นความลับ

นาย สมคิด ยึนประโคน แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดเผยว่า นโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่สิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถ้วนหน้า เป็นสิทธิที่คนไทยกว่า 47 ล้านคน ใช้เพื่อการรักษาพยาบาล ที่ผ่านมา ยังพบความไม่สะดวกสบายจากการใช้บริการในหลายประเด็น เช่น หากจะใช้สิทธิข้ามเขตจะต้องขอใบส่งตัว ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเดินทางไปโรงพยาลประจำอำเภอ จับบัตรคิว รอคิว และรอออกใบส่งตัวกว่าครึ่งวัน หรือการใช้สิทธิบัตรทองสามารถใช้สิทธิได้เฉพาะในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และก้าวสู่สังคมดิจิทัล รัฐบาลนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน จึงเกิดนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อปิดช่องโหว่การให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาลงทะเบียนและนำบัตรประชาชนใบเดียวมาใช้สิทธิในการเข้ารับบริการแล้วจำนวนมาก

โดยผู้รับบริการสามารถจองคิวออนไลน์ ลดเวลารอหมอที่โรงพยาบาล แต่เดิมการไปหาหมอที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยจะต้องไปโรงพยาบาลแต่เช้า เพื่อให้รับคิวแรกๆ บางครั้งต้องไปตั้งแต่เช้าตรู่ กว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสอบประวัติ พบแพทย์ รับยา จ่ายเงิน คิวแรกของวันอาจจะต้องใช้เวลารอนาน 3 ชั่วโมง แต่การให้บริการรูปแบบใหม่ ผู้ป่วยใน 4 จังหวัดนำร่อง และจังหวัดสระแก้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก จะสามารถจองคิวหาหมอผ่านแอปหมอพร้อมได้เลย โดยไม่ต้องไปจับบัตรคิวที่โรงพยาบาล เมื่อไปถึงโรงพยาบาลตรงตามเวลาที่นัดหมาย สามารถโชว์หน้าจอหมอพร้อม พร้อมกับบัตรประชาชน เข้ารับบริการได้ทันที แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคิวจะชนกัน เพราะว่าคิวไหนหากมีคนจองแล้วจะไม่สามารถจองซ้ำได้

หากในการไปพบแพทย์ แพทย์สั่งตรวจเลือด ปัสสาวะ หรือตรวจแล็บ ผู้ป่วยสามารถเลือกรอรับบริการที่โรงพยาบาลได้ หรือจะเลือกไปใช้บริการที่แล็บเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน โดยแพทย์จะสั่งตรวจแล็บออนไลน์ ส่งข้อมูลยังแล็บเอกชน ผู้ป่วยจองคิวไปยังแล็บเพื่อขอเข้ารับบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถรับยาที่บ้าน หรือที่ร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครการได้ด้วย ลดเวลารอหมอ ลดเวลาอยู่โรงพยาบาล

นอกจากนี้ ยังสามารถเข้ารับบริการสถานบริการพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ทำฟัน กายภาพบำบัด ฟรี บัตรทองใบเดิมเราสามารถใช้สิทธิได้เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ ยกเว้นอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล แต่สิทธิประโยชน์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น คือ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการทันตกรรม กายภาพบำบัด ณ คลินิกที่เข้าร่วมโครงการด้วย โดยหัวสำคัญของการใช้บริการคือ จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อนัดหมายเวลาและยื่นบัตรประชาชนใบเดียว เข้ารับบริการโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน ถือเป็นสิทธิใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากบัตรเดิม

สำหรับผู้ป่วยใน 4 จังหวัดนำร่อง ร้อยเอ็ด แพร่ เพชรบุรี นราธิวาส และจังหวัดสระแก้วก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในเฟส 2 หากเจ็บป่วยแล้วบังเอิญตอนนั้นเราอยู่ต่างจังหวัด เช่น คน ฉะเชิงเทรา ไปเที่ยว ตลาดโรงเกลือ แล้วป่วยกะทันหัน สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล สระแก้ว ได้เลยทันที ไม่ต้องมีเอกสารยุ่งยาก ไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว ในระยะต่อไป บัตรประชาชนใบเดียวจะสามารถใช้ได้ในทุกโรงพยาบาลทุกแห่ง ซึ่ง ณ เวลานี้ แต่ละจังหวัดจะเตรียมความพร้อม บรรจุข้อมูลสุขภาพของประชาชนทุกคนที่ใช้บัตรทองลงไปในระบบ

นอกจากนี้ ความพิเศษที่มากขึ้นคือ สามารถขอออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่านแอปหมอพร้อมเพื่อใช้ไปประกอบการทำธุรกรรม นิติกรรมต่างๆ ของประชาชนได้เลย สามารถตรวจเลือด ตรวจแล็บในสถานบริการเอกชน ตามใบสั่งดิจิทัลของหมอ ไม่ต้องรอคิว โรงพยาบาลรัฐ ในผู้ป่วยบางรายที่แพทย์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยโรคนอกจากนี้ สิทธิที่เพิ่มเข้ามาจากสิทธิบัตรทองเดิม คือ การรักษามะเร็งครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเด็ก การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม หากตรวจพบจะถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จยุพราชสระแก้วกล่าว…

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว