ที่ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการนำเสนอขั้นตอนการจัดงาน “Phang-nga Festival” โดยมี “มหกรรมคอนเสิร์ต Music on The Beach” และการแสดงมินิบอลลูนนานาชาติ Phang-nga Open Sky Festival จำนวน 66 ลูก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ Sport and Recreation City Model (supporting economic development ) เมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใช้งบประมาณ 12 ล้านบาท โดยมีบริษัทออแกไนซ์ที่ชนะการเสนอราคาผ่านระบบ e-Bidding ของกิจกรรมนี้เข้านำเสนอ รายละเอียด วิธี และขั้นตอนของการจัดกิจกรรมตามข้อกำหนดหรือขอบเขตการจ้าง (TOR) ซึ่งพบว่างวดงานที่ 1 ทางบริษัทได้เข้าดำเนินการแล้วและกำลังเข้าสู่งวดงานที่ต่อไป สำหรับการประชุมวันนี้ เพื่อให้ทุกส่วนได้ทราบถึงกระบวนการลำดับงาน ว่าเป็นไปตามขั้นตอนและตรงตามที่ TOR กำหนดไว้หรือไม่ และเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้ ไม่เป็นที่สงสัยต่อประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนสื่อในโซเซียลมีเดียได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า กิจกรรมที่เหลืออยู่ 2 กิจกรรม จะให้ความเข้มงวดในการจัดมากขึ้น โดยเน้นที่คุณภาพให้มีความเหมาะสม มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรลงไป เกิดประโยชน์กับชาวพังงาและจังหวัดพังงามากที่สุด ส่วนกิจกรรมตามโครงการฯ 12 ล้านที่ได้จัดผ่านไปแล้วนั้น ทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ได้ตั้งคำถามและข้อสงสัยถึงเรื่องความไม่คุ้มค่าของการจัด ซึ่งวานนี้(12 ธ.ค.66) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยให้ระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับคำสั่ง และรายงานผลตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทราบต่อไป หลังจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้การบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จะเข้าไปดูแลและกำกับในทุกโครงการ พร้อมขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนเอง

สำหรับงานพังงาเฟสติวัล Phang-nga Festival จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2566 โดยมี “มหกรรมคอนเสิร์ต Music on The Beach”เป็นการแสดงดนตรีโดยศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับท้องถิ่น(ภาคใต้) และระดับประเทศ ภายในงานยังมีกิจกรรมแสดงบอลลูนนานาชาติ ประเภท มินิบอลลูน Phang-nga Open Sky Festival จำนวน 66 ลูก พร้อมแสง สี เสียง จัดว่าเป็นการแสดงโชว์บอลลูนที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก

 โดยทั้งสองกิจกรรมจัดขึ้นที่บริเวณหนองมูลตะกั่ว ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนั้นภายในงานยังมีการโชว์ ช็อป ชิม เช่น การจัดแสดงรถโบราณคลาสสิค การโชว์เครื่องเสียงรถยนต์ บู๊ทโอทอป ร้านอาหารแนว Food Track ของจังหวัดพังงากว่า 50 ร้านค้าชุมชน  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ตลอดจน โรงแรม ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้ามาชมความสวยงามแหล่งท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรม

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา