จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566  ณ  หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ   โดยมีนายเสนีย์   ส้มเขียวหวาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธี

โดยพิธีการส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญได้วางพานพุ่มดอกไม้ตามลำดับ   จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำส่วนราชการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

ทิพกร  หวานอ่อน/อำนาจเจริญ  รายงาน