ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน สาขาสกลนคร ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร และ นายก สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการแข่งขัน โรบินสันคิดเลขเร็ว Spelling Bee Crossword และ A-Math  ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “Champion of Nation” ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร และนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย พร้อมทุนการศึกษา พร้อมกว่า 150,000  บาท ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม นี้ คณะกรรมการตัดสินระดับชาติโดยมีระบบคอมพิวเตอร์   การแข่งขันเกิดจากลุ่มครูและนักเรียนผู้ที่รักในกิจกรรมวิชาการ เพื่อต่อยอดจากการเรียนรู้ในห้องเรียน และสะสมเกียรติบัตรเพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาสัยมหาสารคาม ให้คณะสูงสูดถึงคณะแพทยศาสตร์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยชื่อตังต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมตาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นต้น ให้การแข่งขันทักษะวิซาการนี้เป็นโควต้านักกีฬา เพื่อเข้าศึกษาต่อเพราะการแข่งขันวิชาการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ตเกม และต่อสมการคณิตศาสตร์เอแมทนี้ มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย โดยในแต่ละปีจะมักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการนี้ ได้มีโอกาสทางการศึกษา และชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น

ตัวแทนกลุ่มครู คือ คุณครูสงกรานต์ จันทะเสน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ที่มีประสบการณ์การแข่งขันต่อคำศัพท์ครอสเวิร์ตเกมนี้กว่า 20 ปี เป็นอดีตผู้ฝึกสอนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติกว่า 5 สมัย เป็นผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ. ได้ปรึกษากับคุณครูสุกัญญา วงศ์มีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร เพื่อหาแนวทางจัดสนามแข่งขันวิชากรระดับชาติให้ลูกหลานชาวสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านวิชาการ และส่งเสริมการการท่องเที่ยวในภูมิภาค ดึงคนที่มีความสามารถมาแข่งที่ภูมิภาค จึงได้นำแนวคิดนี้ ปรึกษากับ ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนค และ คุณสมรักษ์ จินดาโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร จึงได้มีโปรเจคระดับชาติเกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจำนวนกว่า 1,500 คน และคาดว่าจะมีคนร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 2,500 – 3,000 คน จากทุกภาค เช่น ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร นครนายก ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ลำพูน และจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 10จังหวัด มีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันใน รุ่นประชาชนทั่วไป เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวีโรฒมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี อีกทั้งมีโรงเรียนชั้นนำของประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสารคาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ้ายประถม) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นต้นโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่สนับสนุนทั้งบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมวิชาการระดับชาติ ให้ลูกหลานสกลนครและลูกหลานผู้รักในการแข่งขันวิชาการจากทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โกร : 091-862-4334 ครูสงกรานด์ หรือทาง Facebook : Songkran Crossword Family โดย ดร.ชูพงศ์ คำจวง กล่าวว่า การจัดแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อให้ลูกหลานชาวสกลนคร ได้ก้าวขึ้นไปในระดับชาติ ให้เด็กๆได้มีการแสดงออกและมีความกล้า ทั้งยังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตที่สำคัญทำให้เศรษฐกิจสะพัดอีกครั้ง ด้านคุณครูสงกรานต์ จันทะเสน กล่าวว่า เมื่อนักเรียนได้ใบรับรองหรือใบเซอร์แล้ว สามารถนำไปยื่นต่อเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร