ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ  ได้มีตัวแทนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จำนวน 20  คน  ซึ่งทุกคนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา                     ศรีสะเกษ ได้เข้ามายื่นหนังสือร้องทุกข์กับนายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ  เนื่องจากว่า นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 42 คน ที่ได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไปนานหลายเดือนแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แต่อย่างใด 

ทำให้นักศึกษาทุกคนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมาก  เพราะว่า ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการครองชีพและค่าใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์  จึงได้มาร้องทุกข์เพื่อขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาให้การช่วยเหลือโดยด่วนด้วย  ซึ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ศรีสะเกษ ได้นำคณะนักศึกษาทุกคนเข้าไปในห้องประชุมศูนย์ดำรงจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเขียนเรื่องร้องทุกข์ตามระเบียบ และสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อจะได้รายงานให้ นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์  ผวจ.               ศรีสะเกษ ทราบ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดต่อไป

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ กล่าวด้วยน้ำตาไหลอาบแก้มว่า ครอบครัวของตนมีฐานะยากจนมากตนจึงได้ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อที่จะได้ทำให้คุณพ่อและคุณแม่ภูมิใจ  คุณพ่อของตนทำงานคนเดียวหาเลี้ยงครอบครัวทำให้มีเงินมาใช้จ่ายในการเรียนหนังสือไม่ทัน ตนก็มีความหวังอยู่ที่กองทุนเงินกู้ยืมเรียน แต่ว่ากองทุนก็ยังไม่พิจารณาอนุมัติให้ซึ่งเวลาผ่านมาเนิ่นนานแล้วตนไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการครองชีพประจำวัน ซึ่งพ่อของตนต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อมาส่งเสียให้ตนเรียนหนังสือ ทำให้ตนมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไม่พอใช้เพราะว่าเงินหายากมาก

น.ส.สุดารัตน์  อายุ 19 ปี   กล่าวด้วยน้ำตาไหลอาบแก้มต่อไปว่า ตนจึงขอกราบวิงวอนถึงท่านนายกรัฐมนตรี  ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านปลัดกระทรวงการคลัง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอให้ได้โปรดช่วยเหลือพวกตนด้วย เพราะว่าค่าใช้จ่ายประจำวันมีไม่เพียงพอ บางวันก็ต้องอดมื้อกินมื้อ ขอฝากถึงท่านผู้มีอำนาจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยพิจารณาช่วยเหลือพวกตนด้วย ซึ่งพวกตนเพิ่งยื่นกู้เป็นครั้งแรกไม่ติดปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่ทำไมพวกตนต้องรอการอนุมัตินานมาก  พอสอบถามไปก็บอกว่าให้รออย่างเดียวพวกตนจะต้องรอไปถึงไหน รอให้พวกตนอดตายและต้องหยุดเรียนไปก่อนหรือ จึงจะอนุมัติเงินให้พวกตน พวกตนจะอดตายกันอยู่แล้ว ซึ่งหากว่าไม่ได้รับอนุมัติจากเงินกองทุนกู้ยืมเรียนพวกตนคงจะไม่ได้เรียนต่ออีกต่อไป ซึ่งตนได้พูดคุยกับทางผู้ปกครองแล้ว ทางผู้ปกครองก็บอกว่าถ้าไม่ได้รับการอนุมัติเงินก็อาจจะไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าไม่มีค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน เนื่องจากว่าไม่พ่อแม่ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะส่งเสียให้เรียนหนังสือคณะพยาบาลศาสตร์นั่นเอง

นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  เรื่องจากตนจะได้รายงานให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทราบ และจะได้ทำหนังสือส่งไปถึงผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดในการแก้ไขปัญหานี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษโดยด่วนที่สุดต่อไป/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ