สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี เปิดงานใหญ่ประจำปีมหกรรม“ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเชิดชูพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดินและทรัพยากรเพื่อการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแก่สาธารณชนผ่านนิทรรศการพิเศษเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อปสินค้า ผลผลิตปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พร้อมกิจกรรมพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี และรับชมทาง Online Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธี เปิดเผยในงานว่า “การจัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน”  ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คนไทยได้ร่วมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดินและทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร โดยได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทุกภูมิภาค หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน และสื่อมวลชน ร่วมกันขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาดินของประเทศ เพื่อให้    มีการใช้ดินทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและขณะเดียวกันร่วมกันทำนุบำรุงดินมิให้เสื่อมโทรม มิให้เกิดการ ชะล้างพังทลาย และสามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร  และสภาพแวดล้อม

ด้านพลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมในงานว่าภายในงานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ   ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต จัดแสดงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินและน้ำ     เพื่อการเกษตร และนิทรรศการดิน น้ำ พลังงาน สร้างคลังอาหารชีวิต จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  คนรุ่นใหม่ และผู้น้อมนำคำพ่อสอน สู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนที่มาร่วมจัดนิทรรศการทั้งหมด 16 ฐาน        และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินกว่า 16 หลักสูตร จากวิทยากรผู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่มีองค์ความรู้เชิงประจักษ์ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ทาง youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยกว่า 200 ร้านค้า

กิจกรรมพิเศษในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และช่วงค่ำ มีพิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ร่วมรับชมการแสดงพร้อมรับฟังบทเพลงเพื่อพ่อ  โดยคุณขวัญข้าว ธิดารินทร์ และรับฟังเสียงขลุ่ยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี   ศิลปินแห่งชาติ”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ร่วมสนุกมากมาย ภายในงานเปิดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา   พร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์ดินดล ช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. เพลิดเพลินกับสินค้าคุณภาพตลาดยามเย็น กว่า 50 ร้าน สำหรับงานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID :@wisdomkingmuseum และYoutubeพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

@chaijexu

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี เปิดงาน มหกรรม“ภูมิพลังแผ่นดิน” จัดใหญ่ส่งท้ายปี 2566

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE  จ.ปทุมธานี