นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ  6 ปี “หลาดลองแล ตลาดวิถีพื้นบ้าน” บ้านบางนุ หมู่ 6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ค้าและคนในชุมชน โดยมีนายพิชญพัทธ์  เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เดินเยี่ยมชมร้านค้าพร้อมทักทายพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาเดินในตลาด ท่ามกลางธรรมชาติใต้ต้นปาล์มอันร่มรื่น

หลาดลองแลแห่งนี้ เกิดขึ้นเพราะความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชน ในตำบลกะไหล และพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาจำหน่าย ปลอดโฟม มีความสะอาด ปลอดภัย จำหน่ายสินค้าในราคาไม่แพง มีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จนกลายเป็นตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีสถานที่แสดงความสามารถต่างๆ ตามความถนัด ที่สำคัญสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น ปัจจุบันตลาดลองแลได้รับความนิยมทั้งจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น ซึ่งพบว่ามีประชาชนต่างเข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักไม่ขาดสายกันตั้งแต่เช้า แต่ละร้านค้าล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ หรือสินค้าที่นำมาจำหน่ายก็ล้วนมาจากชุมชนเอง เช่น พืชผัก ผลไม้ ขนมพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม ของใช้ต่างๆ สินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ และอีกมากมาย

นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้เลือกซื้อเลือกชิมอาหารตามอัธยาศัยแล้ว เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการเซลฟี่กับครอบครัว และเซลฟี่กับบรรดาร้านค้าร้านขาย รวมทั้งจุดเช็คอินตามจุดต่างๆ ที่ตลาดได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อให้โซเซียลมีเดียทำหน้าที่สื่อสารและเผยแพร่ไปทั่วโลก อาจเรียกได้ว่า “หลาดลองแล” เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านบางนุ หมู่ 6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง เลยก็ว่าได้

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา