ด้วย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้รับแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1510 ได้รับแจ้งจาก คุณ มณีรัตน์  แก้ววรรณา  เพื่อขอรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย โดย คุณ มณีรัตน์  แก้ววรรณา  มีความประสงค์ขอรับบริจาคเลือด ทุกกรุ๊ปเลือด ให้แก่  คุณ ทอง บุญชม   ที่ได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เนื่องด้วยครอบครัวที่บ้านมีฐานะยากจน จึงได้ขอความช่วยเหลือมาดังกล่าว ปัจจุบันรักษาตัวที่  โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

จากนั้น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เมื่อได้รับการประสานจาก ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ประสานส่งข้อมูลการปฏิบัติให้กับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 34 ดำเนินการช่วยเหลือตามที่ประชาชนแจ้งร้องขอมาดังกล่าว

ในการนี้ พันเอก  โรมรัน ชูก้าน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 34 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตให้แก่ คุณทอง บุญชม ซึ่งมีความจำเป็นต้องการรับบริจาคโลหิตด่วน ในครั้งนี้ได้บริจาคโลหิต จำนวน 900 ซีซี  ณ  โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา