นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 17” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ภายใต้คำขวัญ “80 ปี เกษตรศาสตร์ยั่งยืน พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย”  โดยมี ดร.ดำรงค์  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    นายชานน วาสิกศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  หัวหน้าส่วนราชการ  ศาล  ทหาร ตำรวจ   ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้ชนะการประกวดทางด้านการเกษตร พร้อมนั่งรถไฟฟ้า ชมนิทรรศการภายในงาน “เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 17” ด้วย

สำหรับงาน “เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 17” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบพิธีเปิดวิทยาเขตฯ ในปีนี้ยังเป็นการร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566   โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระ , การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร , การประกวดทางด้านการเกษตรและการฝึกอบรม เช่น การประกวดแข่งขัน “แมลง…อาหารแห่งอนาคต” การประกวดจัดสวนถาด  การประกวดมันสำปะหลัง  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายแบบครบวงจร” , กิจกรรมสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป เช่น ประกวดหนุ่ม-สาว นนทรีอีสาน การประกวดวงดนตรีสากล การประกวด Cover Dance การแข่งขันกีฬา และการออกร้านจำหน่ายสินค้า  ผลิตภัณฑ์  และผลผลิตทางการเกษตร

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร