นางสาว รัชณี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ ศรัทธาใจบุญและยังมีจิตอาสา ร่วมกันคัดแยกแตงกวา นำบรรจุใส่ถุง ขนาดประมาณ 1 กิโลกรัมเพื่อนำแจกจ่ายประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยหลายคนอาจไม่รู้จัก ว่าเป็นรองนายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ เป็นหญิงแกร่งหนึ่งเดียว  คนทั่วไปที่เห็นก็จะคิดว่า เป็นชาวบ้าน ที่มาช่วยงานของทางวัด  

 นอกจากนั้นสามเณร ยังช่วยกันคัดแยกผลมะละ และมะเขือเทศ ที่ทางพระครูอ๊อด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง   ช่วยรับซื้อผลิตผล ทางการเกษตร จากชาวบ้านบนดอย ในอำเภออมก๋อย และแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการช่วยเหลือ ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร  เพื่อนำมาแจก ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่มาทำบุญที่วัด หรือประชาชนทั่วไป ที่จะมารับพืชผัก ไปปรุงอาหาร ก็ให้ทั้งหมด  เมื่อบรรจุใส่ถุง ก็จะขนมาวางไว้บนโต๊ะบริเวณหน้ากุฎิ พิเชฎฐ์ บริเวณด้านทิศใต้ ของพระธาตุเจดีย์หลวง เป็นสถานที่คัดแยกใส่ถุง  ให้ประชาชนหยิบ ไปได้ฟรีๆ

ซึ่งวันนี้ มีพืชผัก 3 ชนิด จำนวนกว่า 2,500 กิโลกรัม เพื่อให้ประชาชนหยิบ ไปปรุงอาหาร จะรับกี่ถุงก็ได้ และยังเป็นพืชผักที่ปลอดสารเคมี     โดยชาวบ้าน ที่มารับพืชผักบอกว่า เป็นสิ่งที่ดี และปลื้มใจมาก ที่ทางพระครูอีอด นำมาแจกฟรี และเราก็จะส่งบุญต่อๆไป  ที่ผ่านมา มีการแจกพืชผักให้กับชาวบ้าน มาอย่างต่อเนื่อง.

นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่  รายงาน