ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ จ.ยะลา เมื่อวันที่ 23-24 ธ.ค.2566  จนเกิดปริมาณน้ำฝนสะสม น้ำป่าไหลหลาก   ทำให้หลายพื้นที่เกิดดินสไลด์ น้ำกัดเซาะถนน ปิดทับเส้นทาง   ได้รับความเสียหาย   อย่าง  อ.บันบังสตา  บริเวณท้ายหมู่บ้าน ซอยปัจฉิม หมู่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา น้ำป่าได้กัดเซาะถนน ทำให้ถนนพังเสียหาย ไม่สามารถใช้สัญจรได้   บ้านกือลอง หมู่ 2 – บ้านตลาดนิคม หมู่ที่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา น้ำกัดเซาะทางเบี่ยง เส้นทาง ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถสัญจรได้ เส้นทางสัญจร หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหาย เส้นทางบ้านสันติ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ช่วงบ้านปะตุปุโป๊ะ ต.เขื่อนบางลาง มีดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง นอกจากนี้ ยังพบว่าพื้นที่ลุ่มต่ำ ใน ต.ตลิ่งชัน บางพื้นที่น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน แล้ว

ขณะที่ ทางด้าน สำนักงาน ปภ.ยะลา ได้รับรายงานเหตุสาธารณภัย จำนวน 2 อำเภอ (อำเภอธารโต และอำเภอยะหา) 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ดังนี้  อำเภอธารโต จำนวน 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน 1) ตำบลคีรีเขต จำนวน 2 หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 เกิดดินสไลด์ จำนวน 5 จุด บริเวณ กม.4 ถึงเขาพับผ้า รถยังสามารถสัญจรได้ปกติ  หมู่ที่ 3 เกิดเสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม 1 ต้น บริเวณ กม. 8 ดำเนินการแก้ไขโดยวิธีการตัดกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่บ้านซอย 7 ถึงบ้านไทยพัฒนา กม.17 (ม.4) การไฟฟ้าบันนังสตาจะเข้าดำเนินการแก้ไขในวันจันทร์ที่ 25 ธ.ค.2566  2) ตำบลบ้านแหร  จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เกิดดินสไลด์ปิดเส้นทางสัญจร สาย 410 ยะลา-เบตง หมวดทางหลวงธารโต ประสานงานนำรถ JCB เข้าไปเกลี่ยเส้นทางสามารถสัญจรได้แล้ว 1 ช่องทาง  หมู่ที่ 7 ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8 ครัวเรือน สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้ว ตำบลแม่หวาด จำนวน 1 หมู่บ้าน  หมู่ที่ 9  ดินสไลด์ทับเส้นทางจราจร รถสามารถสัญจรได้ 1 ช่องทางจราจร และ อำเภอยะหา จำนวน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบาโร๊ะ น้ำท่วมทางเข้าหมู่บ้านซีเซะใน ระดับน้ำสูงประมาณ 1 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ ประชาชนเลี่ยงไปใช้เส้นทางสำรอง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ทุกภาคส่วน ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันออกซ่อมแซม ส่วนที่เสียหายทั้งสะพาน ถนน ที่ชำรุด อย่างเร่งด่วน ล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนได้สัญจรไปมา ได้แล้ว

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ได้มีโทรสารแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำสายบุรี บริเวณอำเภอรามัน และแม่น้ำปัตตานี บริเวณอำเภอบันนังสตา ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่สูงขึ้นและอาจล้นตลิ่ง

ภาพ-ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา/