พลตรี คณิศร  อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 /หัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดน่าน  และ น.ส.สุนิฏฐา  เปรมมาก รองหัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดน่าน  จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการเงิน แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยบูรณาการความร่วมมือจาก ปกครองอำเภอบ่อเกลือ ,สัสดี อำเภอบ่อเกลือ, ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึก และแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกเป็นอย่างดี มีทหารผ่านศึกฯ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ เข้าร่วม จำนวน 150 คน

ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 38  ได้รับการสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จาก รพ.ค่ายสุริยพงษ์  มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ทหารผ่านศึกฯ และได้มีหน่วยจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 38  Army barber delivery ให้บริการตัดผมฟรีแก่ทหารผ่านศึก  จากนั้นการเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือครั้งคราว  จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ในการนี้ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกตลอดจนประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ มีความพึงพอใจในการให้บริการสังเคราะห์เคลื่อนที่เป็นอย่างมากและประทับใจในความห่วงใยที่ไม่ทอดทิ้งทหารผ่านศึกและครอบครัว