ที่ห้องประชุม “หมอพร 1” โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 4 ต. ท่าตะเภา อ. เมือง จ. ชุมพร นายจุมพล จุลใส (ลูกหมี) อดีต ส.ส.ชุมพร เขต 1 ชุมพร นำเพื่อนๆในกลุ่ม “เพื่อน ส.ส. ลูกหมี” เข้าพบ แพทย์หญิง ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผอ.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อมอบเงินสมทบทุนในการตั้ง “ศูนย์โรคหัวใจ” โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องจาก ปัจจุบัน จ.ชุมพร ได้มีผู้ป่วยโรคหัวใจเสียชีวิตลง และมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ และหลายรายล้วนมีสาเหตุ จากการเสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนมาจาก“ระหว่างนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลจังหวัดใกล้เคียงแทบ” ทั้งสิ้น

แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ จ.ชุมพร เรามีผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้น และสาเหตุการเสียชีวิต ส่วนใหญ่มาจาก เสียชีวิตระหว่างนำส่ง รพ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะจังหวัดข้างเคียงที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่นี่ ดังนั้นระยะเวลาความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคหัวไม่เพียงพอ ที่จะรักษาชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจได้ทัน เพราะการโรคหัวใจมักจะมีโรคอื่นๆร่วมอยู่ด้วยเช่น หลอดเลือดอุดตัน ดังนั้นการนำส่งผู้ป่วยโรคดังกล่าวจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 90 นาที แต่วันนี้เราทำไม่ได้เพราะมีข้อจำกัดจากการเดินทางส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเกิน 90 นาทีทั้งสิ้น ประกอบกับที่ รพ.ชุมพรฯ ได้ส่งบุคลากรไปเรียนการรักษาโรคหัวใจ เราจึงมีแนวทางร่วมกันในการจัดตั้ง “ศูนย์โรคหัวใจ” ที่ รพ. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์แห่งนี้ขึ้น โดยเรามียอดในการจัดตั้ง “ศูนย์โรคหัวใจ” รพ. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อยู่ที่ 60 ล้านบาท และ ณ ปัจจุบันเราได้รับการบริจาคมียอดอยู่ที่ 53 ล้านบาทเศษ และในวันนี้ก็มี ”กลุ่มเพื่อนท่าน ส.ส.ลูกหมี“ สมทบเพิ่มอีก 1 ล้าน รวมเป็นเงิน 54 ล้านบาทเศษ แต่ยังขาดอีกประมาณ 5 ล้านบาทเศษเท่านั้น จ.ชุมพร ก็จะสามารถจัดตั้ง “ศูนย์โรคหัวใจ” ที่ รพ. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้แล้ว

ทางด้าน นายชุมพล จุลใส หรืออดีต ”ส.ส. ลูกหมี“  กล่าวว่า วันนี้ ผมและเพื่อนๆใน “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี” มีความตั้งใจและได้รวบรวมเงินมาช่วยจัดตั้ง “ศูนย์โรคหัวใจ” รพ.ชุมพรฯ เพราะเราจะได้ช่วยชาวชุมพร นักท่องเที่ยวและประชาชนจังหวัดใกล้เคียง ไม่ต้องเสี่ยงการเสียชีวิตและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการรักษาโรคหัวใจ โดยเฉพาะ อบจ.ชุมพร โดย คุณนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ. ชุมพร ก็ได้ตั้งงบผ่านสภามาร่วมสมทบทุนตั้ง “ศูนย์โรคหัวใจ” ให้อีก 20 ล้านบาทก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ผมจึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนที่มีกำลังร่วมบริจาคสมทบทุนจัดตั้งจัดตั้ง “ศูนย์โรคหัวใจ” ได้ที่ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์แห่งนี้ และผมต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ท่านมีความตั้งใจจัดตั้ง “ศูนย์โรคหัวใจ” มอบให้แก่พี่น้องประชาชนชาวชุมพรมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร