ที่ลานอุโบสถเงิน หลังแรกของโลก วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่  นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พระครูพิทักษ์ สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ และนาย ธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แถลงจัดงานตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยจะมีการจัดขึ้น ที่ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2566 โดยการสนับสนุน จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย  สู่เส้นทางการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม ทั่วประเทศ มี 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ  เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตลาดบก  สืบสานวัฒนธรรมไทย กาดหมั้ว  นำเสนออาหารพื้นเมือง ชิมเมนูเชิดชู อาหารถิ่น ตำจิ้นแห้ง  ขันโตกอาหารพื้นเมือง  ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ลาบแกง ฮังเล  คัวเงิน เป็นการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน  เครื่องเขิน เป็นสินค้าของฝากของที่ระลึก นอกจากนั้นภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการ องค์ความรู้เครื่องเงิน เครื่องเขิน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ช่างหัตถกรรม เครื่องเงินเครื่องเขิน  โดยครูภูมิปัญญาสล่าล้านนา ในย่านวัวลาย พ่อครู ดิเรก  สิทธิการ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ  และยังมีกิจกรรม นั่งรถรางเยี่ยมชม 3 วัด 3 ชุมชน ชมงานศิลป์เยือนถิ่นงัวลาย  และยังมีการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของฝาก ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน รวมถึงอาหาร มากกว่า 40 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการละเล่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง ที่สลับสับเปลี่ยนมาแสดง ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง มาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ย่านวัวลาย โดยพบกัน ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 หรือหากนักท่องเที่ยวท่านใดจะวางแผนมาเที่ยวเชียงใหม่ สามารถมาเยี่ยมชมตลาดแห่งนี้ ได้ในทุกๆ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่