ที่เทศบาลตำบลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร นายนิกร จำนง ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไข รธน.60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.สกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร เขต 5 พรรคเพื่อไทย นายกนก วงษ์ตระหง่าน วิทยากร ลงพื้นที่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีตัวแทนภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตพื้นที่ อ.วานรนิวาส ประมาณ 100 คน เข้าร่วมรับฟังเสนอแนะ ซึ่งเสนอแนะสะท้อนปัญหาออกมาในหลายๆด้าน อย่างน่าสนใจ

น.ส.สกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร เขต 5 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มารับฟังความคิดเห็น พบว่า รธน.ปี 60 ประชาชนยังเผชิญปัญหาทุกด้าน เช่น การเกษตร อาชีพ คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ การศึกษา และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องเหมืองแร่โปแตซที่มีข้อพิพาทในอดีต จึงอยากให้ รธน.ฉบับใหม่ให้สิทธิประชาชนมากขึ้น จึงเห็นด้วยที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องทุกบริบท ทำให้ประเทศพัฒนาในทุกภาคส่วน และที่เลือกมา อ.วานรนิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทอยากให้ รธน.ฉบับใหม่ลดความเหลื่อมล้ำจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกคนจึงอยากให้แก้ไขให้ดีขึ้น

นายนิกร จำนง ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ กล่าวว่า วันนี้มารับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ชนบทว่าจะแก้ไข รธน.อย่างไร ส่วนใหญ่เห็นชอบอยากให้แก้ รธน.นอกจากนี้ยังมีประเด็น สิทธิการรักษาสุขภาพ ความยุติธรรม ประเด็นปากท้องก็สำคัญ เรื่องเหล่านี้แม้จะไม่อยู่ใน รธน.แต่ก็คือปัญหาที่สะท้อนมา การกระจายอำนาจที่มีการกระจายแต่อำนาจแต่งบประมาณไม่กระจายด้วย และปัญหาเรื่องเหมืองแร่โปแตซที่ประชาชนไม่เห็นด้วย อยาก รธน.ฉบับใหม่ให้สิทธิเสรีภาพมากขึ้นว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และทำความเข้าใจให้เขารับทราบว่า รธน.มีความสำคัญอย่างไรกับประชาชนเพื่อจะได้ออกมามีส่วนร่วมกันให้มาก

นายกนก วงษ์ตระหง่าน วิทยากร กล่าวว่า ข้อสรุปวันนี้ ประชาชนกระตือรือร้นจะมีจะมีการแก้ไข รธน.โดยพูดตรงกันว่า การแก้ไข รธน.สุดท้ายจะต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน เช่น ความยากจน ปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การศึกษา เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหายาเสพติด ความสำคัญระหว่างข้าราชการกับประชาชนที่ไม่เป็นเจ้านายหรือลูกน้อง สุดท้าย รธน.ใหม่จะทำให้มีนายกรัฐมนตรีจะมาจากประชาชนได้อย่างไร รธน.เขียนมาใหม่ต้องตอบโจทย์ ตรงปัญหาของประชาชนและเป็น รธน.ดีที่สุด

 ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร