นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมกับพระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร นายสุริยะ ภิรมย์พร้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา ลงพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยกันปลูกผักสวนครัวให้ครัวเรือนยากจนฟรีถึงที่บ้าน ซึ่งผักสวนครัวที่ปลูกมีหลายชนิด เช่น ตะไคร้ มะกรูด กะเพรา พริก มะเขือ เป็นต้น ถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่า อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย

การลงพื้นที่ในครั้งนี้อำเภอลาดหลุมแก้วได้สำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจน โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ Thai QM และ TPMAP จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวให้ฟรีถึงที่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งได้มอบถุงห่วงใย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งถุงห่วงใย นั้นประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ลดค่าครองชีพ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และยังได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร และนายสุริยะ ภิรมย์พร้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ได้นำสิ่งของไปร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย

นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า การปลูกผักกินเองมีประโยชน์มาก ได้ทานผักสด สะอาด และปลอดภัยจากสารเคมี ทำให้ดีต่อสุขภาพ สามารถรับประทานได้ตลอดปี อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย การปลูกผักกินเอง คือความมั่นคงทางอาหารที่ทุกคนสร้างได้ แม้จะเป็นแค่การเริ่มต้นเล็ก ๆ อย่าง พริก กระเพรา มะเขือ ตะไคร้ ก็สามารถช่วยประหยัดค่าอาหารได้ตลอดทั้งปี และเมล็ดที่ได้มาจากพืชที่ปลูกก็สามารถหมุนเวียนปลูกต่อหรือแบ่งปันต่อได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

การดำเนินกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เป็นการดำเนินการตามโครงการ อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปลูกผักสวนครัวให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่มีฐานะยากจนตามฐานข้อมูล Thai QM และ TPMAP หรือหมู่บ้านตกเกณฑ์ ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมให้ครบทั้งอำเภอในทุกตำบล พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนปลูกผักสวนครัวที่บ้านของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพิ่มทางเลือกสู่อาหารที่ปลอดภัย ทำให้ชีวิตมีความสุข โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี