ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู๒๕๐๐)   นายไสมบัติ ไตรศักดิ์  รองผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิและ นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาเป็นประธานรับมอบทางม้าลายจาก นายประพันธ์ สู่หนองบัว นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ หลังได้รับการสนับสนุนจาก บ.วิริยะประกันภัย เจ้หมวยคำปิง และภาครัฐ, กก.ตร., และเอกชน ที่ให้สนับสนุนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้ลูกๆนักเรียนในพื้นที่ได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยถูกกฏจราจรและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 นายประพันธ์ สู่หนองบัว นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เผยว่า อำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีการรถทั้งเล็กและใหญ่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถเพื่อการเกษตร  อีกทั้งถนนหลายสายหลายจุดมีเส้นจราจร ที่ลบเลือนชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะ บริเวณหน้าสถานศึกษาที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะเด็กๆนักเรียน ดังนั้นทางอำเภอบำเหน็จณรงค์ จึงได้เล็งเหตุความสำคัญในจุดนี้จึงได้มีการจัดโครงการถนนปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นมาโดยได้ขอรับความอนุเคราะห์ สนับสนุนจาก บ.วิริยะประกันภัยเจ้หมวยคำปิง และภาครัฐ, กก.ตร., และเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุน งบประมาณ รวมถึงอุปกรณ์ในการดำเนินการในการพัฒนาสร้างทางม้าลายในครั้งนี้เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้เด็กๆนักเรียนในพื้นที่ได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยถูกกฏจราจรและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนทั่วไปในอนาคต  โดยทางอำเภอได้มอบให้ทาง สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์ (งานจราจร) สำรวจเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาของนักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบพบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไม่มีทางม้าลายบนผิวถนน จึงมีการทำทางม้าลายสำหรับคนข้ามถนน จำนวน 5 จุด คือโรงเรียนในพื้นที่3จุด และในเขตชุมชนอีก2จุด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและนักเรียนผู้ใชรถใช้ถนน โดยได้มีการดำเนินการทำเครื่องหมายจราจร (Traficpaint) ลูกแก้ว (Glass Bead) วัสดุรองพื้น (Tack Coat or primer) ตามมาตรฐานทางม้าลายของกรมทางหลวง พร้อมกันนี้ทางอำเภอบำเหน็จณรงค์ ก็จะได้มีการดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร และเส้นขวบถนน ตามจุดต่างๆเพิ่มอีกในอนาคตต่อไป

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ