คณะกรรมการหมู่บ้านรักไทยและสถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องออกประกาศใช้เส้นทางการเดินรถแบบทางเดียวหรือ Oneway Traffic ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงต้นปี 2567 หลังจากที่พบว่าปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะที่พักที่มีอยู่กว่า 1,000 ห้องของทางหมู่บ้านนั้น ถูกจองยาวไปจนถึงช่วงต้นปี 2567 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาการจราจรในช่วงท่องเที่ยวกลายเป็นปัญหาหลัก ทั้งเส้นทางการเดินรถรอบหมู่บ้านและที่จอดรถไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหาช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ที่จำนวนที่พักไม่เพียงพอ จนต้องเปิดพื้นที่บางส่วนให้นักท่องเที่ยวได้กางเต็นท์บรรเทาปัญหาอีกทางหนึ่ง

สำหรับหมู่บ้านจีนบ้านรักไทยแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านของชุมชนชาวจีนยูนาน ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ติดกับชายแดนไทย-เมียนมา อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,776 เมตร ทำให้มีบรรยากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี ประกอบกับมี่ตั้งของหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยไร่ชาและสถาปัตยกรรมแบบชุมชนชาวจีน ตั้งอยู่รายรอบของอ่างเก็บน้ำจืดใหญ่กลางหมู่บ้าน ซึ่งจะมีภาพจำของนักท่องเที่ยวก็คือการล่องเรือจีนในอ่างเก็บน้ำที่ปกคลุมด้วยทะเลหมอกอันสวยงามนั้นเอง

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน