นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้มอบหมายให้นายฤทธิชัย บุตรชา ผู้อำนวยการกองช่าง  นายวรชัย  สายตรง นายช่างโยธา และเจ้าหน้าที่กองช่าง  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับภูมิทัศน์ลำเหมืองพญา บริเวณด้านหน้า รพร.เด่นชัย

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับโครงการถนนบ้านร่องคีบ อีกทั้งเพื่อให้สภาพการระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3,9 และ10 ต.เด่นชัย และหมู่ที่ 4  ต.ปงป่าหวาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการถนนบ้านร่องคีบ  อยู่ในช่วงการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จ  ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพราะว่าถนนเส้นนี้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะต้องสร้างตามรูปแบบมีรายละเอียดมากมายต้องใช้เวลาในการทำงานตามแบบแผน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ในการช่วยมีน้ำลดใช้น้ำลดฝุ่น ซึ่งการดำเนินการของผู้รับจ้างอาจจะมีฝุ่นละอองบ้าง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่