พลตรี  ประสิษฐิพงศ์  มูลดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31  ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญญกาโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดธารทหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลา 100 ปี วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นาย ชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีด้วย

ด้าน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมอำนวยความสะดวกงานพิธีสวดพระอภิธรรม พระราชมงคลวัชราจารย์  (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดธารทหาร  และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดธารทหาร ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

นอกจากนี้ นายกิตติ  ลิ้มศิริชัย  นายอำเภอหนองบัว นำจิตอาสาพระราชทาน ตำบลหนองบัว จำนวน 50 คน ร่วมเวรบริการประจำวันพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญญกาโม)ณ วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยอำนวยความสะดวกดูแลประชาชน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณสถานที่ของพิธีฯ