ผู้สื่อข่าวรายงาน  ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนเขตพื้นที่พิเศษ อ.ขลุง จันทบุรี เพื่อมอบนโยบายและให้การช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางบัวเครือ ออมชมภู ผอ.โรงเรียนวัดตะปอนน้อย รักษาราชการ ร.ร.วัดบางชัน ร.ร.บ้านท่าขาหย่าง และคณะครูให้การต้อนรับ และชี้แจงถึงระบบการเรียนการสอน ระบบการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในการมาโรงเรียนของนักเรียน เพราะพื้นที่อยู่อาศัยของนักเรียนหลายคนอยู่พื้นที่ป่าโกงกางในทะเล

การเดินทางต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ  ที่สำคัญคือต้องอยู่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ มีน้ำขึ้น น้ำลง ข่วงฤดูฝนมีพายุลมลงผู้ปกครองไม่สามสรถส่งบุตรหลานไปโรงเรียนได้ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการเรียนการสอนให้มีการยืดหยุ่น ให้เด็กเรียนรู้จากผู้ปกครองในเรื่องทักษะอาชีพ เน้นถึงเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญ และเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และให้ฝึกสอนการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางโรงเรียนได้ฝึกสอนการว่ายน้ำให้กับนักเรียน เพราะพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นทะเล ทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นเพื่อเอาช่วิตรอดกรณีเกิดภัยธะรมชาติหรืออุบัติเหตุ.

ทีมข่าวภาคตะวันออก