ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 32 ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายปกครองอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่, กำนัน ตำบลปงดอน และผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมลงพื้นที่ สำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพื้นในที่ ตำบลปงดอน  อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สืบเนื่องจาก เมื่อช่วงค่ำได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน, พื้นที่ลุ่มต่ำ และมีต้นไม้หักโค่นขวางทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน ตำบลปงดอน จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4  และบ้านเลาสู หมู่ที่ 8 เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือ และฟื้นฟูเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งความเสียหาย อยู่ระหว่างการ สำรวจและประเมินต่อไป

นอกจากนี้ ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่, กำนัน และผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สืบเนื่องจากเมื่อช่วงค่ำได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดมวลน้ำสะสมไหลเข้าท่วม พื้นที่ลุ่มต่ำ และบ้านเรือนประชาชนโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย ต.ลำปางหลวง หมู่ 6 มีประชาชนในพื้นที่ได้รับผล กระทบ จำนวน 25 ครัวเรือน และ ตำบลไหล่หิน หมู่ 2  มีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 10 ครัวเรือน เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งความเสียหายอยู่ระหว่างการ สำรวจและประเมินต่อไป

ปัจจุบันสภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์  อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส   ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง