ปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงติดต่อกันในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ส่งผลทำให้น้ำมนแม่น้ำจันมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งมีแม่น้ำสาขาไหลมาสมทบโดยกระแสน้ำมีปริมาณมากและไหลเชี่ยว

ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาส่งผลให้เกิดดินสไลด์และต้นไม้ตามสันเขา สไลด์ตัวมาปิดทับเส้นทางถนนสาย อ.แม่จัน จ.เชียงราย กับ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  ช่วงพื้นที่บ้านเล่าฟู หมู่ 20 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพื่อให้การช่วยเหลือเคลียร์เส้นทาง รวมไปถึงมีรายงานน้ำป่าไหลหลากจากสันเขาเข้าท่วมพื้นที่บ้านถ้ำ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วเช่นกัน

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์