นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กล่าวว่า เมื่อช่วงเย็น วันที่ 27 กันยายน   เป็นผู้แทนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รางวัลสาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Awards โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร ทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อุทยานฯเขาใหญ่ทุกคนปลื้มปิติ

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กล่าวต่อว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถือเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และสัตว์ป่านานาชนิด อาศัยอยู่ และยังมีความโดดเด่นเฉพาะตัว จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวจำนวนมากตลอดทั้งปี จนสามารถจัดเก็บค่าบริการมากที่สุดติดต่อกันมาถือเป็นรางวัลที่มีความสำคัญของ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อีกด้วย /////

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง