ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัด และชาวแม่ฮ่องสอนจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตลอดมา

สำหรับกิจกรรมตักบาตรเทโวของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งอยู่ในงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรือ งานบุญออกพรรษาของชาวไทใหญ่ โดยชาวแม่ฮ่องสอนจะพร้อมใจกันแต่งกายชุดพื้นเมืองประจำถิ่น ออกไปยืนเรียงแถวเพื่อร่วมทำบุญตักบาตร ตลอดขั้นบันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู ระยะทางกว่า 600 เมตร เป็นภาพที่สวยงามและหาชมได้ยาก

การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ถือปฏิบัติกันมาช้านาน จะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งเป็นออกพรรษา ชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อว่า ภายหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จำพรรษาและโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 3 เดือน และได้เสด็จกลับลงมายังมนุษยโลก พุทธศาสนิกชนจึงได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหาร เพื่อทำบุญตักบาตรจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวเท่านั้น

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน